برچسب: دستورالعمل اختصاصی ثبت نام در دوره ابتدایی و پیش دبستانی

دستورالعمل اختصاصی ثبت نام در دوره ابتدایی و پیش دبستانی 0

دستورالعمل اختصاصی ثبت نام در دوره ابتدایی و پیش دبستانی

تمامی کودکان متولد نیمه اول سال 1392 و قبل از آن (همچنین متولد روز اول مهرماه سال 1392 ) با توجه به حداکثر سن مجاز در آیین نامه اجرایی مدارس، با در دست داشتن...