دسته: پیام های مشاوره ای

راههای آماده کردن کودکان برای ورود به سال اول دبستان

راههای آماده کردن کودکان برای ورود به سال اول دبستان

برخی از کودکان هنگام ورود به سال اول دبستان دچار مشکلاتی هم چون ناراحتی، بی قراری ، ترس از مدرسه و حتی بیزاری و تنفر از مدرسه می شوند.ترس غیر منطقی کودک از مدرسه...

والدین موفق بهترین شنوندگان حرفهای فرزند خود هستند

والدین موفق بهترین شنوندگان حرفهای فرزند خود هستند

والدین موفق بهترین شنوندگان حرفهای فرزند خود هستند، با دقت به سخنان فرزند خود گوش میدهند، حرف او را قطع نمیکنند، در مقابل او حالت تهاجمی و پرخاشگرانه نمیگیرند

پدر با من بازی کن!!!

پدر با من بازی کن!!!

تحقیقات جدید نشان میدهد، نوع بازی هاییکه مادرها با فرزندشان انجام می دهند با بازیهایی که معمولا پدرها انجام میدهند، متفاوت است : کودکانی که هر دو نوع بازی را دارند به خوبی فعالیت...

پاداش برای تلاش نه برای نتیجه تلاش

پاداش برای تلاش نه برای نتیجه تلاش

به فرزندتان براي تلاش هايش پاداش دهيد و نه براي نتيجه تلاش هايش …. اينگونه،شما از كودكي او را ” تلاش گرا ” تربيت مي كنيد و نه”نتيجه گرا.

پاداش اجتماعی چیست؟

پاداش اجتماعی چیست؟

لبخند زدن، تکان دادن سر با محبت ، بوسیدن ،نوازش کردن و تعریف و تمجید … اینها پاداش های اجتماعی است که انگیزه درونی می آفریند . زمانی که والدین با سخاوت تمام و...

در یادگیری فرزندمان ، دو عامل مهم را ما والدین از یاد نبریم :

در یادگیری فرزندمان ، دو عامل مهم را ما والدین از یاد نبریم :

در یادگیری فرزندمان ، دو عامل مهم را ما والدین از یاد نبریم : 1-فرزندمان باید اشتباه کند. 2-درفرا یادگیری او ابهام زدایی نکنیم پس اجازه دهیم فرزندانمان اشتباه کنند در عوض به آن...

درتعیین اهداف بلندمدت وکوتاه مدت،به چه نکاتی بایدتوجه کرد؟

درتعیین اهداف بلندمدت وکوتاه مدت،به چه نکاتی بایدتوجه کرد؟

:one:هدف های میانی ونهایی به صورت دقیق، مشخص وقابل ارزیابی باشد. :two:ازمشاوره کردن باافرادآگاه دریغ نشود. :three:مدت زمان رسیدن به هرکدام ازاهداف،به صورت اجمالی مشخص باشد. :four:دربرنامه ریزی هفتگی وماهیانه،به خواسته هاونیازهای شخصی وخانوادگیوتفریحات...

برای آنکه کودک برای درس خواندن انگیزه داشته باشد

برای آنکه کودک برای درس خواندن انگیزه داشته باشد

برای آنکه کودک برای درس خواندن انگیزه داشته باشدواحساس مسئولیت کند،باید درک کند که برای پدرومادرش درس نمی خواند،بلکه این کار را برای خودش انجام می دهد تا به هدفی شخصی دست یابد. ⚛⚛همچنین...

درک کردن فرزند به جای نگرانی

درک کردن فرزند به جای نگرانی

به جای اینکه نگران شوید،درک کنید!کجا مشکل داشته؟چه چیزی رانفهمیده؟ چه کارکنیم تادوباره این اشتباهات را تکرارنکند؟! ::اگربناباشد که بادیدن فقط یک نمره بدنگران شویم،خوب است که درموردعلت های آن به روشنی وفورا باکودک...

والدین گرامی:موفقیت برای فرزندان شما،در زمان حال هم موجود وممکن است بارعایت نکات زیر

والدین گرامی:موفقیت برای فرزندان شما،در زمان حال هم موجود وممکن است بارعایت نکات زیر

تمرکز حواس :white_check_mark: ترس از شکست را کاهش دهید. :white_check_mark: کمک کنید تا فرزندان شما مرکز توجه خود را گسترش دهند. :white_check_mark: استعدادهای ویژه را تشویق کنید. :white_check_mark: به جای اینکه نگران شوید درک...