دسته: همگام

راهنماي ورود به سامانه كانون هاي ورزشي و حر كات اصلاحي ثبت نام دانش آموزان 0

راهنماي ورود به سامانه كانون هاي ورزشي و حر كات اصلاحي ثبت نام دانش آموزان

:برنامه ملی شهاب: 0

:برنامه ملی شهاب:

: ویژه مدیر واحد آموزشی :ثبت اطلاعات شهاب در همگام:: اقدامات بانقش مدیر :بروز رسانی از سناد از قسمت سرویسهای سناد تا اطلاعات دانش اموزان از سناد به همگام منتقل شود. :تعریف همکاران :...