دسته: ابتدایی

راهنماي ورود به سامانه كانون هاي ورزشي و حر كات اصلاحي ثبت نام دانش آموزان 0

راهنماي ورود به سامانه كانون هاي ورزشي و حر كات اصلاحي ثبت نام دانش آموزان

:برنامه ملی شهاب: 0

:برنامه ملی شهاب:

: ویژه مدیر واحد آموزشی :ثبت اطلاعات شهاب در همگام:: اقدامات بانقش مدیر :بروز رسانی از سناد از قسمت سرویسهای سناد تا اطلاعات دانش اموزان از سناد به همگام منتقل شود. :تعریف همکاران :...

دفتر امتحانات(ابتدایی)

دفتر امتحانات(ابتدایی)

نکاتی در مورد چاپ دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی(امتحانات) دوره ابتدایی برنامه توصیفی را باز کنید و کنترل کنید که سال تحصیلی ۹7–۹6باشد 1-همه کارنامه ها را یک بار دیگر نگاه کنید که پایین آن...

دفتر آمار98-97

دفتر آمار98-97

چاپ دفتر آمار حتما از سامانه سناد با خروجی pdf  و حداكثر تا تاریخ 97/8/15 انجام گیرد *تمام واحدهای سازمانی كه دارای كدواحد سازمانی هستند باید به چاپ و صحافی دفتر آمار اقدام نمایند...

دفتر امتحانات(ابتدایی)

دفتر امتحانات(ابتدایی)

نکاتی در مورد چاپ دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی(امتحانات) دوره ابتدایی برنامه توصیفی را باز کنید و کنترل کنید که سال تحصیلی ۹7–۹6باشد 1-همه کارنامه ها را یک بار دیگر نگاه کنید که پایین آن...

چگونه یک گزارش عملکرد روشن و قابل فهم برای دانش آموز و والدین بنوسیم؟

چگونه یک گزارش عملکرد روشن و قابل فهم برای دانش آموز و والدین بنوسیم؟

هر معلم برای  نوشتن توصیف عملکرد باید یک بار این سوالات را با خود مرور کرده و از خودش بپرسد: 1-     آیا من به عنوان معلم به اهداف و نشانه های یادگیری ماده درسی...

محتوای یک بازخورد توصیفی در چه شرایطی کیفی است ؟

محتوای یک بازخورد توصیفی در چه شرایطی کیفی است ؟

وقتي معلم براي يادگيرنده دقيقاً مشخص ‌كند كه :1) هدف ونشانه های يادگيري كه بايد به آن برسد چيست؟ (وضعيت مطلوب) 2) تا چه اندازه با اين اهداف ونشانه ها فاصله دارد؟ 3) با...

محتوای آزمون عملكرد از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟

محتوای آزمون عملكرد از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟

ازسه بخش: 1) هدف هاو نشانه های یادگیری؛2) تکلیف و روش انجام آن ،3) روش اندازه گیری و توصیف عملکرد سوال:مراحل ساخت آزمون عملکرد چیست؟مرحله ی اول: از خود سوال کنید چه چيزي ياچه...

آزمون عملكرد چیست؟

آزمون عملكرد چیست؟

آزمون عملكرد را مي‌توان «روش سنجشی تعريف كرد كه در آن يادگيرنده با انجام تكاليف واقعي يا مشابه با زندگي واقعي توانايي خود را در استفاده از دانش و مهارت‌هاي آموخته شده براي استدلال،...

تعریف یادگیری کیفی

تعریف یادگیری کیفی

تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه از طریق تغییر بنیادی در ساخت های شناختی، تفسیر ها و تجارب شخصی با مشارکت فعال یادگیرنده در تعامل با موقعیت های واقعی.