دسته: ابتدایی

سامانه سنجش بدو ورود مدارس 0

سامانه سنجش بدو ورود مدارس

سامانه سنجش بدو ورود مدارس برای نوبت گیری سنجش به ترتیب زیر عمل کنید :گروه اول: اگر دانش آموز پایه اول در سال ۹۸-۹۷ در سناد پیش دبستان ثبت نام شده و سنجش نشدندنوبت...

آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی 0

آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

در اجرای مصوبه هفتصدوشصت و نهمین جلسه شورای   عالی آموزش و پرورش مورخ 18/4/1387آیین نامه  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وتربیتی دوره ابتدایی به  شرح زیرمی باشد: ماده 1- اهداف ارزشیابی تحصیلی – تربیتی در دورة...

راهنماي ورود به سامانه كانون هاي ورزشي و حر كات اصلاحي ثبت نام دانش آموزان 0

راهنماي ورود به سامانه كانون هاي ورزشي و حر كات اصلاحي ثبت نام دانش آموزان

:برنامه ملی شهاب: 0

:برنامه ملی شهاب:

: ویژه مدیر واحد آموزشی :ثبت اطلاعات شهاب در همگام:: اقدامات بانقش مدیر :بروز رسانی از سناد از قسمت سرویسهای سناد تا اطلاعات دانش اموزان از سناد به همگام منتقل شود. :تعریف همکاران :...

دفتر امتحانات(ابتدایی)

دفتر امتحانات(ابتدایی)

نکاتی در مورد چاپ دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی(امتحانات) دوره ابتدایی برنامه توصیفی را باز کنید و کنترل کنید که سال تحصیلی ۹7–۹6باشد 1-همه کارنامه ها را یک بار دیگر نگاه کنید که پایین آن...

دفتر آمار98-97

دفتر آمار98-97

چاپ دفتر آمار حتما از سامانه سناد با خروجی pdf  و حداكثر تا تاریخ 97/8/15 انجام گیرد *تمام واحدهای سازمانی كه دارای كدواحد سازمانی هستند باید به چاپ و صحافی دفتر آمار اقدام نمایند...

دفتر امتحانات(ابتدایی)

دفتر امتحانات(ابتدایی)

نکاتی در مورد چاپ دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی(امتحانات) دوره ابتدایی برنامه توصیفی را باز کنید و کنترل کنید که سال تحصیلی ۹7–۹6باشد 1-همه کارنامه ها را یک بار دیگر نگاه کنید که پایین آن...

چگونه یک گزارش عملکرد روشن و قابل فهم برای دانش آموز و والدین بنوسیم؟

چگونه یک گزارش عملکرد روشن و قابل فهم برای دانش آموز و والدین بنوسیم؟

هر معلم برای  نوشتن توصیف عملکرد باید یک بار این سوالات را با خود مرور کرده و از خودش بپرسد: 1-     آیا من به عنوان معلم به اهداف و نشانه های یادگیری ماده درسی...

محتوای یک بازخورد توصیفی در چه شرایطی کیفی است ؟

محتوای یک بازخورد توصیفی در چه شرایطی کیفی است ؟

وقتي معلم براي يادگيرنده دقيقاً مشخص ‌كند كه :1) هدف ونشانه های يادگيري كه بايد به آن برسد چيست؟ (وضعيت مطلوب) 2) تا چه اندازه با اين اهداف ونشانه ها فاصله دارد؟ 3) با...

محتوای آزمون عملكرد از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟

محتوای آزمون عملكرد از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟

ازسه بخش: 1) هدف هاو نشانه های یادگیری؛2) تکلیف و روش انجام آن ،3) روش اندازه گیری و توصیف عملکرد سوال:مراحل ساخت آزمون عملکرد چیست؟مرحله ی اول: از خود سوال کنید چه چيزي ياچه...