دستورالعمل اجرایی جهش دوره ابتدایی

  1. مدیران مدارس ابتدایی داراي داوطلب جهش تحصیلی با رعایت ضوابط و مقررات، ازطریق سامانه سنجش   (http://h1.iehs.ir/tashkhis/home) نسبت به ثبت اطلاعات فردي، خانوادگی و ثبت پایه جهش دانش آموزان اقدام نموده و سپس با ورود کد رهگیري (کد پرداخت تعرفه از طریق سیستم درگاه به نشانی (http://h7.iehs.ir/tashkhis/pay) نوبت گیري و به پایگاه هاي تخصصی معرفی نمایند.
  2. 2-  -ارزیابی دانش آموزان از تاریخ4/4/98پس از صدور کارنامه نهایی شروع و تا 25/4/98به اتمام خواهد رسید وتاریخ فوق غیرقابل تمدید می باشد.
  3. مدارك لازم جهت ارزیابی شامل اصل شناسنامه دانش آموز، اصل کارنامه پایه تحصیلی فعلی، کپی کارنامه سنوات گذشته و پرینت معرفینامه عکس دار و ممهور به مهر مدرسه می باشد.کسب رتبه خیلی خوب در همه دروس و همه پایه ها الزامی است.
  4. ارزیابی هوشی دانش آموزان متقاضی جهش از پایه اول به سوم، دوم به چهارم، سوم به پنجم و چهارم به ششم و جهش براي بار دوم با رعایت این بخشنامه و سایر مقررات مربوطه در استان انجام می پذیرد.

تبصره : جهش از پایه اول به سوم و جهش براي بار دوم، مشروط به اخذ رأي کمیسیون مربوطه و ثبت شماره و تاریخ آن در سامانه سناد است.

  • دانش آموزانی که سال گذشته متقاضی جهش تحصیلی بوده و حداقل امتیاز لازم در ارزیابی هوش راکسب ننمودهاند در صورت تقاضاي مجدد در سال جاري با پرداخت وجه، مطابق دستورالعمل مالی طرح سنجش سال 98 میتوانند مورد ارزیابی قرار گیرند.
  • با توجه به هوشمند بودن سیستم، نتیجه ارزیابی از طریق سامانه و از طریق مدرسه محل تحصیل متقاضی اعلام خواهد شد.
  • مبلغ دریافتی از والدین مطابق دستورالعمل مالی سنجش سال 98 و در مدرسه محل تحصیل متقاضی، از طریقhttp://h7.iehs.ir/tashkhis/payاخذ می گردد.
  • از آنجا که شرکت دانش آموز متقاضی در آزمون درسی شهریور ماه )جهش) منوط به موفقیت در ارزیابی هوش است، لذا مناطق و مدیران مدارس نسبت به توجیه اولیا در این زمینه اقدام نمایند.
  • پرونده متقاضیان جهش چند پایه و خارج از آیین نامه، باید از طریق معاونت آموزش ابتدایی وزارت متبوع و شوراي عالی آموزش و پرورش بررسی و اعلام نظر گردد تا فرایند نوبت گیري و ارزیابی این گروه از طریق سامانه سنجش سازمان آموزش و پرورش استثنایی انجام پذیرد.
  • ارزیابی هوش براي جهش به پایه بالاتر در سال 98 صرفا یک بار به عمل می آید و هیچگونه اعتراضی به نتایج قابل قبول نیست.
فرم-جهش

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *