ملاک‌ها و عوامل هدایت تحصیلی

هدف اصلی هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی در زمره مهم‌ترین اتفاقات طول تحصیل دانش‌آموزان است که هر ساله حرف و حدیث زیادی ایجاد می کند و اجبار به انتخاب رشته‌ای خاص، زمینه‌ساز التهاب شده است. ما در امیدان حضور جوان به شما در زمینه انتخاب رشته تحصیلی و هدایت تحصیلی مشاوره می دهیم تا در انتخاب خود آگانه تر عمل نمایید

اهداف هدایت تحصیلی

اهداف هدایت تحصیلی شامل

  1.  شناسایی و شناساندن استعداد، توانایی، علاقه و ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان،
  2.  کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده شغلی و حرفه‌ای دانش‌آموزان و
  3. کمک به هدایت متوازن دانش‌آموزان به شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی بر اساس سیاست‌های توسعه‌ای کشور است.

ملاک‌ها و عوامل هدایت تحصیلی

ملاک‌های هدایت تحصیلی بر اساس ماده 3 آیین‌نامه تحصیلی عبارتند از:

  1. نظر دانش‌آموز (10 امتیاز): مشاور مدرسه در طول دوره متوسطه اول، با انجام فرآیندهای آموزش رسمی و فعالیت‌های مشاوره‌ای به منظور ایجاد شایستگی لازم در دانش‌آموزان برای انتخاب شاخه و رشته تحصیلی، آگاهی لازم را ارائه داده و هر یک از دانش‌آموزان در پایه نهم، باید نسبت به تکمیل نمودن برگ مربوط، اقدام کنند.
هدایت تحصیلی

2 – عملکرد تحصیلی (35 امتیاز): ورود به هر یک از شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی منوط به کسب حد نصاب (کف) نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (خرداد ماه) مربوط به رشته آن است، به عبارت دیگر در صورت عدم کسب حداقل میانگین دروس تخصصی در سه پایه تحصیلی هفتم، هشتم و نهم (هفتم و هشتم با ضریب یک، نهم با ضریب سه) برای شاخه، زمینه و رشته‌های مربوط، سایر عوامل و ملاک‌هایهدایت تحصیلی آن دانش‌‌آموز، در تنظیم نمودن برگ هدایت تحصیلی بی‌اثر خواهد بود.

برای رشته‌های گروه برق و رایانه و رشته مکاترونیک در شاخه فنی‌وحرفه‌ای، حداقل نمره درس ریاضی 12، ملاک است که در هدایت به رشته مدنظر قرار می‌گیرد.

محاسبه امتیازات مربوط به عملکرد تحصیلی به میزان 35 امتیاز (از 100 امتیاز) در سامانه هدایت تحصیلی پیش‌بینی و به صورت نرم‌افزاری انجام می‌شود و نتایج آن نیز به صورت اتوماتیک در نمودن برگ نهاییهدایت تحصیلی درج می‌شود.

هدایت تحصیلی

تأثیر تمامی نمرات دوره متوسطه اول دانش‌آموزان، با ضرایب اختصاصی هر یک از آنها در زمینه‌ها و رشته‌های تحصیلی بر اساس نمرات پایانی نوبت دوم (خردادماه) پایه‌های هفتم، هشتم و نهم صورت می‌گیرد ضمناً در دروسی که فاقد نمره پایانی است، نمره سالانه ملاک عمل است که این فرآیند به صورت سیستمی در سامانه پرونده الکترونیکی مشاوره صورت می‌گیرد.

آزمون‌های مشاوره‌ای (30 امتیاز): در مجموع دو آزمون رغبت‌ها (عمومی ـ‌ اختصاصی) و توانایی‌ها از دانش‌آموزان پایه نهم (با توجه به امکانات و شرایط مدرسه و منطقه و تصمیم کمیته هدایت تحصیلی ـ شغلی منطقه/مدرسه) به یکی از سه شیوه برخط، غیر برخط و کاغذی گرفته می‌شود.

جهت اجرای مطلوب آزمون‌های مشاوره‌ای، مشاوران به صورت فرآیندی نسبت به آگاه‌سازی دانش‌آموزان از نقش این آزمون‌ها در خودشناسی و انتخاب همخوان‌ترین شاخه، زمینه و رشته تحصیلی اقدام نموده و سپس تمهیدات اجرایی لازم را برای اخذ آزمون‌های مشاوره‌ای دانش‌آموزان، فراهم می‌کنند.

نظرخواهی از دبیران (10 امتیاز): مشاوره مدرسه از ابتدای هر سال تحصیلی با حضور مستمر در جلسات شورای معلمان، علاوه بر ارائه اطلاعات مربوط به نحوه هایت تحصیلی ـ شغلی دانش‌آموزان و نقش معلمان در شناسایی استعدادها، رغبت‌ها و توانایی‌های آنان، نسبت به آشناسازی معلمان با نحوه تکمیل نمودن برگ مربوط در سامانه هدایت تحصیلی ـ‌ شغلی اقدام می‌کند.

هدایت تحصیلی

نظرخواهی از والدین (5 امتیاز): مشاور مدرسه در طول دوره اول متوسطه با دعوت از اولیا دانش‌آموزان (حداقل 4 جلسه در هر سال) همچنین با تشکیل جلسات فردی و گروهی، آنان را نسبت به شناخت استعدادها، رغبت‌ها، توانایی‌ها و شخصیت فرزندشان و نیز امکانات و نیازهای منطقه آشنا نموده و اطلاعات و آگاهی‌های لازم را جهت تکمیل صحیح نمودن برگ مربوطه، ارائه می‌دهد.

هدایت تحصیلی

نظر مشاوره (10 امتیاز): مشاور مدرسه با توجه به وضعیت عملکرد تحصیلی دانش‌آموز در سه سال دوره اول متوسطه، نظر والدین، نظر معلمان و نظر دانش‌آموز، نسبت به اختصاص امتیاز مربوط به نظر مشاوره‌ای خود اقدام می‌کند.

هدایت تحصیلی

نمونه برگ جمع‌بندی بررسی‌های مشاوره‌ای

پس از جمع‌آوری نظر دانش‌آموز، نظر والدین، نظر مشاور، نظر معلمان و اخذ آزمون‌های مشاوره‌ای، نتایج در جدول زیر به صورت الکترونیکی ثبت و جمع‌بندی می‌شود.

هدایت تحصیلی

نمونه برگه نهایی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان

با توجه به نتایج مندرج در نمون‌برگ زیر، هر دانش‌آموز در صورت کسب حد نصاب نمره در دروس تخصصی،‌ دارای امتیاز و توصیه در هر شاخه و رشته تحصیلی است و ثبت‌نام نهایی دانش‌آموز در مقطع متوسطه دوم منوط به کسب مجوز بر اساس این نمون‌برگ است.

توصیه‌های مندرج در نمون‌برگ هدایت تحصیلی به هیچ‌وجه برای دانش‌آموز الزام‌آور نیست ولی مشاوران مدارس باید دانش‌آموز و خانواده او را به گونه‌ای توجیه کنند که ثبت‌نام نهایی دانش‌آموز در پایه دهم، با توجه به توصیه‌های مندرج در نمون‌برگ باشد

هدایت تحصیلی

نمونه برگ اولویت ثبت‌نام دانش‌آموز

بر اساس نتایج حاصل از عملکرد تحصیلی دانش‌آموز، علاوه بر نمون‌برگ هدایت تحصیلی شماره 6، نمون‌برگ شماره 7 نیز برای دانش‌آموز صادر و به او تحویل داده می‌شود.

این نمون‌برگ حاوی اولویت ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه مقصد در قیاس با سایر داوطلبان هر رشته یا زمینه و با توجه به محدودیت‌های منطقه‌ای آموزش و پرورش و عنایت به الگوی توسعه متوازن است.

اولویت ثبت‌نامی، به صورت گروهی تعیین می‌شود و در نمون‌برگ مذکور، به صورت اولویت «الف» تا «د» درج می‌شود. در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری است:

  1. درج گزینه اولویتی «الف»، در این نمون‌برگ، به منزله احراز شرایط مطلوب توسط دانش‌آموز برای انتخاب آن زمینه و رشته است و از آنجا این دانش‌آموز، در اولویت نخست ثبت‌نام قرار دارد، لذا بلافاصله باید نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کند.
  2. درج گزینه اولویتی «ب»، به منزله احراز شرایط دانش‌آموز برای زمینه یا رشته در صورت وجود ظرفیت تکمیلی اولیه در منطقه/ ناحیه/شهرستان است.
  3. درج گزینه اولویتی «ج»، به منزله احراز شرایط دانش‌آموز برای زمینه یا رشته در صورت وجود ظرفیت تکمیلی ثانویه در منطقه/ ناحیه/ شهرستان است.
  4. درج گزینه اولویتی «د»، به منزله احراز شرایط دانش‌آموز برای رشته در صورت وجود ظرفیت تکمیلی نهایی در منطقه/ ناحیه/ شهرستان است.
  5. درج گزینه «حذف»، به منزله عدم احراز شرایط علمی لازم توسط دانش‌آموز در انتخاب آن زمینه یا رشته است ولی ممکن است با آزمون مجدد در برخی دروس، قابل تغییر باشد.
  6. نظر به اینکه درج گزینه‌های اولویتی «الف» تا «د»، بر اساس ظرفیت هر محدوده (منطقه، ناحیه،‌ شهرستان) صورت گرفته است،‌ لذا دانش‌آموزی که در یکی از شرایط «ب» تا «د» است و در محدوده خود امکان ثبت‌نام ندارد،‌ می‌تواند به محدوده دیگری مراجعه و با توجه به امتیاز عملکرد تحصیلی خود در قیاس با سایر دانش‌آموزان محدوده جدید،‌ در صورت کسب اولویت بالاتر، با کسب مجوز از اداره آموزش و پرورش مدرسه جدید، نسبت به ثبت‌نام در این مدرسه، مشابه سایر دانش‌آموزان محدوده جدید اقدام کنند.
هدایت تحصیلی

هدف اصلی نظام تعلیمی و تربیتی رساندن دانش آموزان به سطحی از تمایزیافتگی است که خود بصورت کاملا آگاهانه و با توجه به استعدادها توانایی‌ها و رغبت‌های خویش و همچنین ظرفیت‌ها و محدودیت‌های محیطی، آزادانه انتخاب کنند و سپس تصمیم گیری نهایی کیفی خود را در تعامل سه جانبه میان خودشان خانواده و مشاور انجام دهند.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *