ایجاد موقعیتی جهنمی به نام انجام تکلیف یا فراهم سازی

ایجاد موقعیتی جهنمی به نام  انجام تکلیف یا  فراهم سازی موقعیتی بی بدیل برای یادگیری  با  تعیین تکلیف ؟!
تکليف دادن يعني فراهم کردن موقعيت‌ها و فرصت‌هاي مناسبي که در آن دانش‌آموزان به تقويت و بسط دانش‌ها و مهارت‌هاي خود مي‌پردازند . معلم بدون شناخت صحيح تجربيات قبلي یادگیری یادگیرنده، يعني، ضعف‌ها و قوت‌هاي يادگيري ، نمي تواند تکليف مناسب طراحي نماید . تکاليف درسي، اگر به خوبي طراحي و اجرا شوند، هم مي‌توانند موجب بهبود و توسعه‌ي مهارت‌هاي دانش‌آموزان شوند و هم منبعي براي ارزش‌يابي از پيشرفت دانش‌آموزان باشند.
 . اگر معلم بداند که تکلیف خود یک فرصت یادگیری بی بدیل است و بداند تکاليف تمريني ،تکاليف آماده سازي ، تکاليف امتدادي - بسطي و تکاليف خلاقيتي را چه وقتی و به چه میزان؟ و چگونه؟ باید ارائه و تعیین نماید ، دیگر هیچگاه شاهد آن نمی بودیم که گاهی او از تکلیف برای تنبیه دانش آموز استفاده نماید ....
(البته از اخلاق خوب و کلام پر از مهر معلم ایشان نمی توان چشم پوشی داشت )

مطالب مرتبط