استفاده از نرم افزار تايپ گزارش پيشرفت تحصيلي تربيتي مجاز و مورد تاكيد است

به گزارش دفتر آموزش دبستاني و پيرو اطلاعيه قبلي به تاريخ 94/11/5   به اطلاع مي رساند با عنايت به دريافت مجوز تايپ گزارش پيشرفت تحصيلي تربيتي ازشورای عالی آموزش و پرورش ،مرکز محترم برنامه ریزی منابع انسانی وفناوری اطلاعات و همچنين مرکزمحترم حراست وزارت آموزش و پرورش ، توجه به موارد زير مورد تأكيد است :  

 

  • نرم افزار تايپ گزارش پيشرفت تحصيلي تربيتي در اختيار همكاران علاقه مند قرار گيرد .( نرم افزار در پيوست )
  • با ياري گيري از مدرسان كشوري و استاني راهنمايي هاي لازم جهت استفاده موثر از نرم افزار توسط همكاران محترم فراهم گردد.
  • به مدارس تاكيد شود كه يك نسخه از فرم الف بعد از تكميل و رويت والدين در اختيار آنها قرار گيرد .

براي دريافت نرم افزار اينجا كليك كنيد .

مطالب مرتبط