یاد آوری 2 ارزشیابی کیفی توصیفی چیست؟

یادآوری 2: ارزشیابي کیفی – توصیفی چیست؟ ارزشیابي کیفی – توصیفی در آموزش‌وپرورش ايران، رویدادی خجسته و نوآورانه در حوزه‌ی تعليم و تربيت است که متناسب با شرایط زمان، در پی آن است که تحولات بنيادين و گسترده‌اي را در حوزه‌هاي متعدد جامعه، ايجاد نماید!. این نوع ارزشیابي، با ارائه‌ی الگويي کيفي، تلاش مي‌کند، برخلاف الگوهاي رايج ارزشیابي، به‌جاي نگاه کمی نگری، از طريق توجه به معيارهاي برنامه‌ی درسي و آموزشي، به عمق و کيفيت يادگيري دانش‌آموزان توجه کند و سپس تبيين و توصيفي از وضعيت آن‌ها، ارائه نماید. منظور از روش‌هاي توصيفي در ارزشیابي، توجه به رويكردي است كه در آن، معلم تغييرات و تحولات ایجادشده در دانش‌آموز را با فنون متفاوت بررسي كرده و به‌صورت مشروح بر اساس شاخص‌هاي پيشرفت و يا اهداف از پيش تعیین‌شده به اطلاع دانش‌آموز و والدين مي‌رساند. به‌عبارتی‌دیگر، ارزشیابي كيفي – توصیفی، رویکردی در ارزشیابي تحصیلی است که از طریق آن، از طرفی فرآیند جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعاتِ مربوط به پیشرفت تحصیلی با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع سنجش انجام می‌گیرد؛ و از طرف دیگر، با بررسی همواره‌ی وضعیت دانش‌آموز، نقاط ضعف احتمالي اصلاح و با بهبود و تعمیق يادگيري، زمينه‌اي براي رشد همه‌جانبه‌ی او فراهم می‌گردد. منبع: کتاب : صفر تا بیست ارزشیابی برای یادگیری . صفحه 90

مطالب مرتبط