یاد آوری 1 هدف ارزشیابی

یادآوری 1: هدف ارزشیابی خدمت به آموزش است، نه در کمین نشستن برای غافلگیر کردن دانش‌آموز و محک زدن او با معیار آنچه «نمی‌داند». فرهنگ موفقیت را می‌توان با کاربرد روش صحیح در آموزش و ارزشیابی، بر فضای کلاس غالب کرد

مطالب مرتبط