صفحه نخست

توجه:

همکاران محترم ابتدایی چنانچه برای تکمیل  فرم  نوبت دوم درنرم افزار سربداران با مشکل مواجه اید نسخه معلم 1.0.0.31 را دانلود ودر پوشه معلم کپی کنید

و اگر برای اولین بار می خواهید نرم افزار سربداران را نصب کنید ابتدا فایل پیش نیاز وفایل مدیر را  از اینجا دانلود کنید و به ترتیب اول پیش نیاز(Setup-Sarbedaran) را نصب کنید و از طریق   tosifisarbedaranنسبت به دریافت اطلاعات اقدام کنید.

عدم حضور دانش آموز کمتر از80درصدروزهای آموزشی بدون عذر موجه

تشخیص موجه بودن یا غیر موجه بودن غیبت با شورای مدرسه است

وقفه تحصیلی دوره ابتدایی= عدم حضور دانش آموز کمتر از80درصدروزهای آموزشی با عذر موجه

تشخیص موجه بودن یا غیر موجه بودن غیبت با شورای مدرسه است

دانش آموزان دوره ابتدایی که در خرداد ماه سطح دست یابی نیاز به آموزش و تلاش بیشتر در کارنامه خرداد آن‌ها درج می شود ، نیاز به افزایش طول دوره تحصیلی را دارند؛ این قبیل دانش آموزان فرصت دارد تا 15 شهریورسطح دستیابی خود را تغییر دهند .

ضمن اینکه بر اساس مصوبه جدید شورای عالی آموزش و پرورش در صورتی که دانش آموزی در دو درس فارسی و ریاضی به صورت همزمان تا 15 شهریور ماه نتواند یکی از سطوح خیلی خوب، خوب و یا قابل قبول را کسب کند، در آن سال، نیاز به افزایش طول دوره تحصیل به قدر یک سال تحصیلی دیگر را دارد ؛به عبارتی این گروه از دانش آموزان تکرار پایه خواهند داشت ؛این وضعیت چنانچه بیش از دو درس در سایر دروس باشد با نظر شورای مدرسه تعیین تکلیف خواهند شد .

وقفه تحصیلی دوره متوسطه اول: اگر دانش آموزی با عذر موجه در ارزشیابی هیچ یک از مواد درسی نوبت دوم و شهریور ماه شرکت نکند صرف نظر از اینکه نوبت اول نمره داشته یا نداشته باشد،آن سال برای وی وقفه تحصیلی محسوب می شود.(ماده 19 آیین نامه امتحانات)

ترک تحصیل دوره متوسطه اول:چنانچه دانش آموزی بدون عذر موجه در فاصله زمانی بعد از ثبت نام و قبل از برگزاری ارزشیابی توبت اول مدرسه را ترک کند هرچند نمره ارزشیابی تکوینی(مستمر) داشته باشد آن سال برای وی ترک تحصیل تلقی شده و کارنامه مردودی صادر نمی گردد.(ماده 20 آیین نامه امتحانات)

1- نظر دانش‌آموز (10 امتیاز):

مشاور مدرسه در طول دوره متوسطه اول، با انجام فرآیندهای آموزش رسمی و فعالیت‌های مشاوره‌ای به منظور ایجاد شایستگی لازم در دانش‌آموزان برای انتخاب شاخه و رشته تحصیلی، آگاهی لازم را ارائه داده و هر یک از دانش‌آموزان در پایه نهم، باید نسبت به تکمیل نمودن برگ مربوط، اقدام کنند.

2 – عملکرد تحصیلی (35 امتیاز):

ورود به هر یک از شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی منوط به کسب حد نصاب (کف) نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (خرداد ماه) مربوط به رشته آن است، به عبارت دیگر در صورت عدم کسب حداقل میانگین دروس تخصصی در سه پایه تحصیلی هفتم، هشتم و نهم (هفتم و هشتم با ضریب یک، نهم با ضریب سه) برای شاخه، زمینه و رشته‌های مربوط، سایر عوامل و ملاک‌هایهدایت تحصیلی آن دانش‌‌آموز، در تنظیم نمودن برگ هدایت تحصیلی بی‌اثر خواهد بود.

برای رشته‌های گروه برق و رایانه و رشته مکاترونیک در شاخه فنی‌وحرفه‌ای، حداقل نمره درس ریاضی 12، ملاک است که در هدایت به رشته مدنظر قرار می‌گیرد.

محاسبه امتیازات مربوط به عملکرد تحصیلی به میزان 35 امتیاز (از 100 امتیاز) در سامانه هدایت تحصیلی پیش‌بینی و به صورت نرم‌افزاری انجام می‌شود و نتایج آن نیز به صورت اتوماتیک در نمودن برگ نهاییهدایت تحصیلی درج می‌شود.

3- آزمون‌های مشاوره‌ای (30 امتیاز)

در مجموع دو آزمون رغبت‌ها (عمومی ـ‌ اختصاصی) و توانایی‌ها از دانش‌آموزان پایه نهم (با توجه به امکانات و شرایط مدرسه و منطقه و تصمیم کمیته هدایت تحصیلی ـ شغلی منطقه/مدرسه) به یکی از سه شیوه برخط، غیر برخط و کاغذی گرفته می‌شود.

جهت اجرای مطلوب آزمون‌های مشاوره‌ای، مشاوران به صورت فرآیندی نسبت به آگاه‌سازی دانش‌آموزان از نقش این آزمون‌ها در خودشناسی و انتخاب همخوان‌ترین شاخه، زمینه و رشته تحصیلی اقدام نموده و سپس تمهیدات اجرایی لازم را برای اخذ آزمون‌های مشاوره‌ای دانش‌آموزان، فراهم می‌کنند.

4 – نظرخواهی از دبیران (10 امتیاز)

مشاوره مدرسه از ابتدای هر سال تحصیلی با حضور مستمر در جلسات شورای معلمان، علاوه بر ارائه اطلاعات مربوط به نحوه هایت تحصیلی ـ شغلی دانش‌آموزان و نقش معلمان در شناسایی استعدادها، رغبت‌ها و توانایی‌های آنان، نسبت به آشناسازی معلمان با نحوه تکمیل نمودن برگ مربوط در سامانه هدایت تحصیلی ـ‌ شغلی اقدام می‌کند.

5 – نظرخواهی از والدین (5 امتیاز)

مشاور مدرسه در طول دوره اول متوسطه با دعوت از اولیا دانش‌آموزان (حداقل 4 جلسه در هر سال) همچنین با تشکیل جلسات فردی و گروهی، آنان را نسبت به شناخت استعدادها، رغبت‌ها، توانایی‌ها و شخصیت فرزندشان و نیز امکانات و نیازهای منطقه آشنا نموده و اطلاعات و آگاهی‌های لازم را جهت تکمیل صحیح نمودن برگ مربوطه، ارائه می‌دهد.

6 – نظر مشاوره (10 امتیاز)

مشاور مدرسه با توجه به وضعیت عملکرد تحصیلی دانش‌آموز در سه سال دوره اول متوسطه، نظر والدین، نظر معلمان و نظر دانش‌آموز، نسبت به اختصاص امتیاز مربوط به نظر مشاوره‌ای خود اقدام می‌کند.

اولویت ثبت‌نام

اولویت ثبت‌نامی، به صورت گروهی تعیین می‌شود و در نمون‌برگ مذکور، به صورت اولویت «الف» تا «د» درج می‌شود. در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری است:

  1. درج گزینه اولویتی «الف»، در این نمون‌برگ، به منزله احراز شرایط مطلوب توسط دانش‌آموز برای انتخاب آن زمینه و رشته است و از آنجا این دانش‌آموز، در اولویت نخست ثبت‌نام قرار دارد، لذا بلافاصله باید نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کند.
  2. درج گزینه اولویتی «ب»، به منزله احراز شرایط دانش‌آموز برای زمینه یا رشته در صورت وجود ظرفیت تکمیلی اولیه در منطقه/ ناحیه/شهرستان است.
  3. درج گزینه اولویتی «ج»، به منزله احراز شرایط دانش‌آموز برای زمینه یا رشته در صورت وجود ظرفیت تکمیلی ثانویه در منطقه/ ناحیه/ شهرستان است.
  4. درج گزینه اولویتی «د»، به منزله احراز شرایط دانش‌آموز برای رشته در صورت وجود ظرفیت تکمیلی نهایی در منطقه/ ناحیه/ شهرستان است.
  5. درج گزینه «حذف»، به منزله عدم احراز شرایط علمی لازم توسط دانش‌آموز در انتخاب آن زمینه یا رشته است ولی ممکن است با آزمون مجدد در برخی دروس، قابل تغییر باشد.
  6. نظر به اینکه درج گزینه‌های اولویتی «الف» تا «د»، بر اساس ظرفیت هر محدوده (منطقه، ناحیه،‌ شهرستان) صورت گرفته است،‌ لذا دانش‌آموزی که در یکی از شرایط «ب» تا «د» است و در محدوده خود امکان ثبت‌نام ندارد،‌ می‌تواند به محدوده دیگری مراجعه و با توجه به امتیاز عملکرد تحصیلی خود در قیاس با سایر دانش‌آموزان محدوده جدید،‌ در صورت کسب اولویت بالاتر، با کسب مجوز از اداره آموزش و پرورش مدرسه جدید، نسبت به ثبت‌نام در این مدرسه، مشابه سایر دانش‌آموزان محدوده جدید اقدام کنند.